vrijdag 29 april 2011

SIS-kaart

NIET VERGETEN
Tegen vrijdag 6 mei : alle sis-kaarten afgeven aan je klastitularis.
(nodig tijdens het weekend : Bel juf Fabienne : nr. 0473/7044465)

1 opmerking: